Unapređenje procesa komunikacije sa kooperantima

Unapređenje procesa komunikacije sa kooperantima

 

Organizovanje kooperacije zahteva izuzetnu posvećenost i dobar tim kako bi se održala komunikacije sa poljiprivrednicima na visokom nivou. Sa rastom broja kooperanata, poslovi se multiplikuju. Zbog toga smo kreirali “Agrines”, platformu koja pomaže kompanijama koje se bave otkupom žitarica, uljarica, voća i povrća, kao i njihovim komercijalistima i kooperantima da na jednostavan i brz način podboljšaju saradnju i podignu je na viši nivo.

Građenje poverenja između otkupljivača poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednika je proces koji se gradi vremenom. Korektan odnos sa obe strane je krucijalan, a osnov svega je kvalitetna komunikacija.

Danas smo svedoci da se komunikacija u svim sferama života pomera sa komunikacije „licem u lice“ na digitane platforme. Za svaku promenu možemo da diskutujemo da li je dobra ili loša, ali je vreme pokazalo da su sve dosadašnje industrijske revolucije i pored svih svojim mana i vrlina, gurale ekonomiju napred, što je slučaj i sa digitalizacijom.

Naročito nove generacija lako prihvataju upotrebu digitalne komunikacije kao svakodnevicu. Sve industrije to već sada obilato koriste. Međutim poljoprivreda je nekako najskeptičnija.

Naši klijenti, otkupljivači poljoprivrednih proizvoda, su potvrdili da svi koji tvrde da poljoprivrednici „neće“ ili još gore „ne umeju“ da koriste savremena softverska rešenja u trgovanju, jednostavno nisu u pravu.

Ako poljoprivredniku neki digitalni alat, kao što je to „Agrines“ olakšava proces donošenja odluka i skraćuje put i utrašak vremena u komunikaciju sa skladištarem sa kojim sarađuje, on će ga veoma brzo prihvatiti i aktivno korisitit.

Kod skladištara koji koriste „Agrines“ između 80% i 90% kooperanata aktivno koristi aplikaciju.

Sa druge strane, otkupljivači poljoprivrednih proizvoda maksimizuju efekat svog rada, omogućavajući da jedan zaposleni u roku od par minuta može da informiše stotine ili hiljade kooperanata o proizvodima i uslugama koje pruža. Otkupne cene, organizovanje nabavke kao i saveti agronoma multiplikuju prihode, dok se istovremeno oslobađa vreme zaposlenima koje mogu posvetiti aktivnim radom na drugim poslovima.

„Agrines“ pomaže da otkupljivači poljoprivrednih proizvoda stvore razliku u usluzi između njih i konkurencije, podižući kooperantski odnos na nov nivo. Takođe, “Agrines” olakšava procese vođenja robnog dela svih procesa unutar otkupnog mesta, skladišta ili poljoprivredne apoteke.

Za više informacija o „Agrinesu“ pozivamo Vas da zakažemte sastanak sa našim timom: [email protected]