Rešenja za uspeh

Donosimo

Poboljšanja

Napravili smo inovativno rešenje u obliku
Aplikacije Cooperation Manager kao logistička podrška svima koji se bave prometom žitarica i uljarica. Skladištima, zadrugama, mlinarima i prerađivačima omogućeno je lakše, brže i jeftinije poslovanje kroz efikasan elektronski sistem komunikacije i održavanja odnosa sa klijentima.

Ako želite da unapredite svoj odnos sa proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, olakšate i ubrzate trgovinu – mi smo tu da vam pomognemo.