Povežite se sa svojim klijentima

Šta mi

nudimo

Naša usluga vam omogućava da razmenjujete informacije sa svojim klijentima i pregovarate o kupovini robe putem aplikacije koju oni mogu da instaliraju na pametne uređaje.

Poljoprivrednici mogu:

Sa našim rešenjem rešavamo vaše
Probleme

Za trgovce svih veličina i potreba imamo odgovarajuće rešenje sa najpotrebnijim karakteristikama. U zavisnosti od obima vašeg poslovanja možete izabrati jedan od mesečnih paketa/planova.

Silosi

teže je dobiti ponude jer koriste sporije komunikacione kanale

Farmeri

nemaju stalan uvid u ponude kod svojih kupaca.

Kupoprodajni ugovor

se potpisuje ručno.

Veza

između trgovca i proizvođač nije intenzivna.

Trgovci u međusobnoj trgovini

koriste spore kanale komunikacije (telefon, SMS, e-mail...)

Svaki problem ima svoje
Rešenje

Cloud platforma preko koje trgovci žitom mogu trgovati sa bilo kog uređaja i komunicirati sa svojim dobavljačima – farmama i drugim trgovcima, što će:

Povećanje profita

Bržom i efikasnijom komunikacijom.

Poboljšajte odnos sa klijentima

Svakodnevnim održavanjem komunikacija

Smanjiti troškove

Trošenjem manje sredstava

Povećajte efikasnost

Korišćenjem Elevator sistema za upravljanje žitom

Paketi usluga

Za skladištare svih veličina i potreba imamo odgovarajući plan sa najpotrebnijim karakteristikama, u zavisnosti od obima vašeg poslovanja možete izabrati jedan od dole navedenih mesečnih paketa.

Starter