Cooperation Manager: Usavršen sistem trgovanja primarnim poljoprivrednim proizvodima!

Cooperation Manager: Usavršen sistem trgovanja primarnim poljoprivrednim proizvodima!

Na našem tržištu ima definitivno velikih pomaka u pogledu high tech inovacija u agraru. Pre pola godine pokrenuta je aplikacija Cooperation Manager koja olakšava komunikaciju između skladištara i njihovih kooperanata, čime je sistem trgovanja primarnim poljoprivrednim proizvodima podignut na viši nivo.

Interesantna infomracija jeste da je Cooperation Manager svrtan među 25 najperspektivnijih startapa na Balkanu, a slični sistemi postoje samo u razvijenim zemljama, poput SAD-a i Kanade.

O pokretanju, razvoju i lansiranju aplikacije Cooperation Manager na tržište razgovarali smo sa Željanom Aleksić, koja se nalazi na poziciji Komercijaliste. Ona je sa nama podelila odgovore na sva ključna pitanja i probleme koji se javljaju prilikom procesa trgovine poljoprivrednim proizvodima između skladištara i poljoprivrednika.

Kako se javila ideja za pokretanjem aplikacije?

Jedan deo naših osnivača ima dugogodišnje iskustvo rada na unapređenju sistema trgovanja primarnim poljoprivrednim proizvodima. Više godina smo radili na izmenama i usavršavanju procesa trgovanja u novosadskoj „Produktnoj berzi“. Tokom svog rada  primetili smo da nedostaje brza i jednostavna razmena informacija između skladištara i njihovih kooperanata. Hteli smo da poboljšaju njihovu međusobnu saradnju i unaprede odnose. Nekad su zadruge bile mesto okupljanja i informisnja kooperanata, što se u međuvremenu izgubilo. Današnja tehnologija ne samo da možda da povrati takav odnos, nego i da ga dodatno unapredi.

Zbog toga smo kreirali platformu „Cooperation Manager“, alat kojim skladištari na jednostavan i brz način informišu svoje kooperante o svim elementima bitnim za njihovu proizvodnju i trgovanje (cene, saveti za tretiranje useva i druge pogodnosti koje nude svojim kooperantima). – kaže Željana Aleksić za portal Poljoprivredne novosti

Kada je pokrenuta aplikacija Cooperation Manager?

Na razradi same ideje smo radili dosta dugo. Tokom 2021. godine smo obavili nebrojano mnogo razgovora sa potencijalnim korisnicima, a sve u cilju da napravimo softversko rešenje koje će na najbolji način pomoći skladištarima i njihovim kooperantima da unaprede i olakšaju međusobnu komunikaciju. Cooperation Manager je osnovan kao start-up kompanija pre 6 meseci, kada je i pokrenuta aplikacija. Naša ideja je podržana od strane Fonda za inovacionu delatnost i Startech programa (finansiranog od strane Philip Morris International) koji ulažu sredstva u inovacione tehnologije. Takože smo svrstani među 25 najperspektivnijih startapa na Balkanu. – dodaje Željana

Koje nam mogućnosti donosi?

Aplikacija je pre svega namenjena skladištarima koji imaju kooperaciju. Ovde je suština unapređenje odnosa između skladištara i kooperanata. Mogu da se razmenjuju podaci i informacije u oba smera, pojedinačno i grupno. Pored aktuelnih cena cena merkantilne robe i repromaterijala skladištari mogu da šalju informacije o agrotehničkim merama kako bi poljoprivredni proizvođači unapredili tehnologiju proizvodnje i postigli bolje prinose.

Šta su glavni problemi poljoprivrednika i kako ih mogu rešiti putem aplikacije?

Silosi teže dobijaju ponude jer koriste spore kanale komunikacije sa svojim kooperantima, poljoprivrednici nemaju stalan uvid u ponude kod svojih kupaca i samim tim odnos između  trgovaca i proizvođača nije intezivan. Poljoprivrednici putem ove aplikacije u svakom trenutku mogu da budu obavešteni o aktuelnim cenanama merkantilne robe i repromaterijala, odnosno jednim klikom mogu da vide koji  su uslovi prodaje kod njegovog skladistara, dok skladistari jačaju odnos sa klijentima (održavanjem svakodnevne komunikacije), povećavaju efikasnost (korišćenjem sistema za upravljanje silosima i žitaricama) kao i profit (bržom i efikasnijom komunikacijom).

Svoje pozitivno iskustvo sa korišćenjem aplikacije Cooperation Manager, preneo nam je Duško Mijićdirektor OZZ Despotovo – Pivnice.

Agronom je kompanija koja  od samog osnivanja beleži intezivan rast i razvoj. Jedan od razloga za to je upravo naša vizija kako ozbiljna kompanija treba da posluje i da se odnosi prema svim svojim partnerima. Naravno sve počinje od građenja ozbiljne kooperacije i partnerskog odnosa sa svakim poljoprivrenikom.“

Naša vizija budućnosti i toga kako će poljoprivreda izgledati u narednih 10-20 godina nas je opredelila da započnemo saradnju sa timom Cooperation Manager.“

Cooperation Manager je odličan alat koji nam je ubrzao proces trgovanja i komunikacije sa našim kooperantima, a meni kao direktoru omogućio veću kontrolu. Danas, kad kortimo Cooperation Manager efikasnije koristimo svoje resurse, olakšali smo posao pregovaranja, dok smo sa druge strane, a što je i navažnije, dodatno unapredili naš odnos sa poljoprivrednicima.“ – kaže Duško

Da li će aplikacija biti svima cenovno dostupna?

Za poljoprivredne proizvođače korišćenje aplikacije je u potpunosti besplatno, dok se skladištarima usluga naplaćuje u zavisnosti od broja kooperanata koji koriste aplikaciju. Na tržiste smo izašli sa prihvatljivom cenom, koja se formira u skladu sa potrebama skladištara.

Kakve su reakcije kooperanata odnosno poljoprivrednika?

Reakcije naših kooperanata su izuzetno pozitivne. Korišćenjem Cooperation Manager-a smo im olakšali uvid u našu ponudu i omogućili smo im da dobijaju veći korpus informacija bitnih za njihovo poslovanje. Tu pre svega mislim na savete koje im pružamo u vezi zaštite useva, primene agrotehničkih mera, načina finansiranja njihove proizvodnje i sl.“ – dodaje Duško

Da li aplikaciju u budućnosti vidite na inostranom tržištu?

Srbija je značajan proizvođač poljoprivrednih proizvoda, u kojoj postoji velik broj ozbiljnih kompanija koje imaju razvijenu kooperaciju, kao i kompanija koje intenzivno rade na razvoju postojeće kooperacije. Već u ovoj fazi su neke od njih uvrstile Cooperation Manager u svoju ponudu i intenzivno ga koriste. Navešćemo samo neke: Agronom Despotovo Pivnice, Mistral, Albatros, Delta Agrar.

Uslovi za druga tržišta, pogotovo ako govorimo o tržištu regiona, su potpuno slični, te nam je cilj da se širimo dalje. Obzirom da sličnan način komunikacije putem aplikacije koji je razvio Cooperation Manager već postoji u nekim rezvijenim zemljama kao što su Kanada i SAD, očekujemo da ovakav vid trgovine zaživi i na Evropskom tlu.