TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ȘI TERMENI DE UTILIZARE COOPERATION MANAGER

(Septembrie 2022)

1. ACCEPTAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Aceste condiții reglementează termenii de afaceri, drepturile și obligațiile utilizatorilor și alte aspecte importante pentru funcționarea platformei de internet https://portal.cooperationm.com (denumită în continuare: Platforma), care funcționează în cadrul afacerii. firma COOPERATION MANAGER DOO NOVI SAD, cu sediul social la adresa: Aleksandra Nevskog 36, 21000 Novi Sad, e-mail: [email protected], nr ID: 21724670, PIB: 112713277 (in continuare: COOPERATION MANAGER). Aceste condiții generale reprezintă termenii contractului dintre COOPERATION MANAGER și fiecare utilizator individual care accesează sau folosește serviciile Platformei.

COOPERATION MANAGER operează în conformitate cu reglementările valabile ale Republicii Serbia.

Prin înregistrarea pentru acces la Platformă, acces unic la Platformă și acces prin alte canale de comunicare electronică (prin telefon/aplicație mobilă), utilizatorul declară că a fost informat cu privire la conținutul Termenilor și Condițiilor Generale ( în continuare: GTC) și că este de acord cu termenii și condițiile enunțate în textul următor, care sunt obligatorii.

2. CONDITII GENERALE

2.1.

Platforma COOPERATION MANAGER este un mediu electronic (Internet) care permite utilizatorilor să obțină acces la diferite funcționalități, servicii și drepturi furnizate de Platformă prin înregistrarea unui cont de utilizator, adică să-și publice propriile mesaje publicitare în condițiile prescrise (denumite în continuare: utilizare)

2.2.

Anumite aspecte și elemente ale relației contractuale dintre COOPERATION MANAGER și utilizator de natură comercială, financiară și tehnico-operațională, care nu sunt reglementate expres de prezentele CGU, sunt reglementate de reguli și condiții speciale adoptate și publicate de COOPERATION MANAGER și despre care utilizatorii vor fi informați în mod adecvat despre Platformele-cadru. Regulile menționate mai sus vor fi considerate parte integrantă din prezentele TGC.

2.3.

Utilizatorul platformei poate fi doar o persoană juridică și/sau o exploatație agricolă înregistrată. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul confirmă că are capacitatea de afaceri necesară pentru o astfel de utilizare și intră într-o relație contractuală cu COOPERATION MANAGER în ceea ce privește utilizarea Platformei în conformitate cu reglementările aplicabile din țara în care se află sediul său – legea în baza căreia a fost fondat. Utilizatorul poartă singura responsabilitate și este obligat să se asigure că utilizarea Platformei este în conformitate cu reglementările și prevederile relevante din prezentele TOU. COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a dezactiva/interzice temporar sau definitiv accesul la Platformă oricărui utilizator în caz de suspiciune că Utilizatorul nu îndeplinește condițiile declarate – acțiunile sale încalcă reglementările relevante și TOU, adică dacă la solicitarea COOPERATION MANAGER nu furnizează dovezi că acționează în conformitate cu legile și OUP.

2.4.

COOPERATION MANAGER nu are capacitatea, obligațiile sau responsabilitățile unui intermediar și nici Platforma nu servește ca intermediar între doi sau utilizatori în tranzacțiile și tranzacțiile lor reciproce.

2.5.

Cuvântul Utilizator este folosit în aceste CGU ca termen general pentru toți utilizatorii, cu excepția locurilor în care regulile sunt definite în mod specific pentru diferite categorii de utilizatori – utilizator și client al utilizatorului.

3. DATELE PERSONALE ȘI PROTECȚIA CONFIDENTIALITATE

3.1.

COOPERATION MANAGER poate solicita utilizatorului să furnizeze anumite date personale în scopul utilizării platformei, a căror colectare, utilizare, prelucrare și stocare este reglementată de reglementările Republicii Serbia și de Politica de confidențialitate a COOPERATION MANAGER, care este un parte integrantă a acestor TOU. Utilizarea Platformei sau a oricărei părți a acesteia implică faptul că utilizatorul a citit, a înțeles și a fost de acord cu termenii Politicii de confidențialitate.

4. CONDIȚII PRIVIND COMPONENTELE FIZICE ȘI SISTEMUL ȘI CONECTAREA DISPOZITIVELOR

4.1.

Pentru a accesa și utiliza Platforma, utilizatorul trebuie să îndeplinească cerințele legate de componentele fizice și sistemul dispozitivului pe care îl folosește (în continuare: hardware și software) și de conectare, care se pot modifica în timp. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru plata tuturor costurilor legate de conexiunea la Internet și fluxul de date, precum și pentru toate echipamentele necesare accesării Platformei.

4.2.

Prin accesarea sau utilizarea Platformei, comunicând în cadrul sau prin intermediul Platformei, utilizatorul comunică cu COOPERATION MANAGER prin intermediul comunicării electronice sau prin telefon. COOPERATION MANAGER va comunica cu utilizatorul prin mijloace de comunicare electronică (e-mail, mesaje electronice text, în cadrul aplicației (notificări push), prin postarea de mesaje în cadrul platformei) sau prin telefon. Utilizatorul este de acord cu metodele de comunicare menționate și acceptă că instrucțiunile, contractele, declarațiile, notificările și alte tipuri de comunicare care sunt livrate utilizatorului prin metodele de comunicare electronică menționate reprezintă metode de comunicare acceptabile și obligatorii din punct de vedere juridic, ca și cum ar fi au fost întocmite în scris, cu excepția cazului în care potrivit valabilității este prevăzută expres prin lege o altă formă obligatorie.

4.3.

COOPERATION MANAGER nu garantează că Platforma și utilizarea acesteia sunt compatibile cu dispozitivele, hardware-ul sau software-ul utilizat de utilizator. Utilizatorul înțelege și acceptă, de asemenea, că orice modificare sau îmbunătățire a Platformei poate modifica specificațiile sistemului necesare utilizării acesteia. În acest caz, doar utilizatorul este responsabil pentru achiziția dispozitivelor suplimentare necesare, hardware și/sau software.

4.4.

Prelucrarea tehnică și transmiterea datelor prin Platformă pot fi necriptate și includ: transmiterea prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la caracteristicile tehnice ale rețelelor și dispozitivelor conectate.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

5.1.

Platforma este protejată de legile Republicii Serbia și de alte reglementări internaționale care reglementează protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Marca „https://portal.cooperationm.com” și părțile sale, abrevierile și adresele de internet sunt obiecte de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală (cum ar fi mărci comerciale, mărci, nume comerciale și/sau adrese de internet și altele) ale COOPERATION MANAGER. Pe lângă cele de mai sus, întregul conținut al platformei, inclusiv coduri și programe de calculator, fotografii, imagini, grafică, animații, video, muzică, sunet și text (în continuare: conținutul platformei) este proprietatea COOPERATION MANAGER și/sau a acestuia. parteneri, licențiatori și altele asemenea și reprezintă conținut protejat. Conținutul platformei nu include conținut de utilizator pe care utilizatorul îl creează, postează, publică sau transmite prin intermediul platformei, precum și conținutul mesajelor și altor comunicări pe care utilizatorul le transmite altor utilizatori sau COOPERATION MANAGER.

5.2.

Utilizatorul nu dobândește niciun drept asupra platformei https://portal.cooperationm.com sau asupra părților acesteia, asupra mărcii „https://portal.cooperationm.com” sau asupra conținutului platformei.

5.3.

Utilizatorul este de acord și se obligă să nu: a) să copieze, să reproducă, să traducă, să facă inginerie inversă, să decompileze, să derive codul sursă sau să dezasamblați platforma https://portal.cooperationm.com sau conținutul platformei, în integral sau parțial și nici să creeze lucrări derivate bazate pe acestea; b) modifica sau determina modificarea oricărui fișier care face parte din platforma https://portal.cooperationm.com; c) să utilizeze orice program sau cod de computer care afectează în vreun fel platforma https://portal.cooperationm.com sau conținutul platformei sau programe de automatizare sau orice programe care întrerup, interceptează sau redirecționează comunicarea în sau de la sau către https://portal. .cooperationm.com sau colectați informații despre platforma https://portal.cooperationm.com citind părți din memorie utilizate pentru a stoca informații despre funcționarea și utilizarea platformei https://portal.cooperationm.com și activitățile utilizatorilor . Indiferent de alte consecințe și de drepturile și obligațiile părților contractante, orice utilizare a platformei https://portal.cooperationm.com sau acțiuni ale utilizatorului în legătură cu utilizarea platformei https://portal.cooperationm.com , care sunt contrare obligațiilor declarate, vor constitui o utilizare neautorizată și neautorizată a Platformei și vor fi considerate o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale COOPERATION MANAGER.

6. ÎNREGISTRARE / COMANDA UTILIZATOR / REGULI DE UTILIZARE

6.1.

Un utilizator care dorește să utilizeze și să aibă acces la servicii din cadrul platformei https://portal.cooperationm.com trebuie să-și înregistreze contul de utilizator pe platforma https://portal.cooperationm.com (denumit în continuare: cont). Contul este un cont electronic unic, netransferabil, care este atribuit de COOPERATION MANAGER și activat de utilizator, care trebuie înregistrat în mod corespunzător în modul definit de prezentele TOU și de alte reguli generale publicate, prescrise de COOPERATION MANAGER.

6.2.

Conturile care sunt înregistrate automat nu sunt permise. Un utilizator poate avea un singur cont.

6.3.

Procedura de înregistrare a contului se desfășoară electronic, în cadrul procedurii de aplicare dirijată pe platforma https://portal.cooperationm.com, prin transmiterea și introducerea datelor solicitate și în conformitate cu instrucțiunile date. Procesul de înregistrare începe cu activarea contului Utilizatorului de către COOPERATION MANAGER. În cadrul acelui cont, persoanele autorizate ale utilizatorului introduc datele solicitate, care trebuie confirmate, adică verificate electronic sub forma unui link care este livrat utilizatorului imediat după activarea contului într-un e-mail generat automat. e-mail sau prin introducerea unui cod unic primit printr-un mesaj SMS. Prin activarea și verificarea contului în modul descris, procedura de înregistrare este finalizată între utilizator și COOPERATION MANAGER. Procedura de înregistrare pentru utilizator începe după încheierea contractului între utilizator și COOPERATION MANAGER și în conformitate cu Anexa 1 la prezentele TOU.

6.4.

Prin înregistrarea contului persoanei autorizate a Utilizatorului, Utilizatorul confirmă că îndeplinește condițiile cerute, că are capacitatea de afaceri cerută și că are autoritatea corespunzătoare pentru a încheia această tranzacție juridică în conformitate cu reglementările aplicabile din țară. a scaunului său. Utilizatorul și fiecare client al utilizatorului trebuie să fie o persoană juridică sau o exploatație agricolă înregistrată înființată/înregistrată în conformitate cu reglementările care are o țară de reședință pentru a putea înregistra un cont în mod independent. Utilizatorul (și fiecare client al utilizatorului) este obligat să trimită și să introducă date exacte și complete care sunt necesare pentru finalizarea procesului de înregistrare a Contului, precum și să actualizeze datele de îndată ce acesta se modifică. Toate datele furnizate către COOPERATION MANAGER sunt supuse condițiilor prevăzute de prezentul TOU și de Politica de confidențialitate. COOPERATION MANAGER va prelucra datele în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege, adică în scopurile permise de lege, în special pentru: întreținerea contului, asigurarea faptului că utilizatorul are un cont unic, probleme de securitate, eliminarea erorilor, suport tehnic și altele asemenea.

6.5.

Utilizatorul, în nume propriu și în numele clienților săi, adică persoanele pe care le-a autorizat să acceseze și să utilizeze contul său, se obligă să respecte aceste CGU. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile desfășurate prin intermediul contului său și este obligat să se asigure că atât el, cât și clienții săi și persoanele autorizate sunt familiarizați cu aceste TGC, le înțeleg și le respectă, ceea ce se aplică și tuturor celorlalte reguli, politici. , notificări și/sau acorduri publicate de COOPERATION MANAGER.

6.6.

Utilizatorul este responsabil pentru securitatea contului și a parolei sale. COOPERATION MANAGER nu poate și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu rezultat din neîndeplinirea de către utilizator (sau eșecul clientului utilizatorului) a obligațiilor legate de securitatea contului și a informațiilor disponibile.

6.7.

Utilizatorul nu trebuie să-și folosească contul în scopuri ilegale sau neautorizate și nici într-un mod contrar legilor/reglementărilor aplicabile, inclusiv reglementărilor privind protecția proprietății intelectuale, protecția datelor cu caracter personal și protecția secretelor comerciale. Utilizatorul nu trebuie să utilizeze contul într-un mod care are sau poate avea ca efect întreruperea, deteriorarea sau reducerea performanței platformei https://portal.cooperationm.com/ sau a părților/serviciilor acesteia; sau în detrimentul altor utilizatori sau terți. Utilizarea neautorizată a contului, funcționalitățile disponibile ale platformei https://portal.cooperationm.com/, adică acțiunile ilegale vor fi luate în considerare în special următoarele: a) colectarea sau solicitarea de adrese de e-mail sau alte informații de contact ale altor utilizatori sau terți pentru a trimite mesaje sau comunicări comerciale sau de altă natură nesolicitate; b) colectarea sau căutarea de date cu caracter personal, date secrete sau protejate, în scopuri comerciale sau ilegale, precum și publicarea, transmiterea, introducerea sau stocarea acestor date; c) trimiterea de mesaje jignitoare, hărțuitoare, amenințătoare sau spam, inclusiv postarea de link-uri (URL) către anunțuri pe platforma https://portal.cooperationm.com/ sau conținutul platformei în mesaje de e-mail nesolicitate către terți; d) denaturarea sau furnizarea de informații incorecte despre puterile, abilitățile, afilierea sau asocierea cu o anumită persoană; e) încărcarea, încărcarea, transmiterea, partajarea, stocarea sau punerea la dispoziție în alt mod a conținutului care reprezintă, incită sau ajută la comiterea unei infracțiuni și încalcă drepturile terților; încalcă legile aplicabile și alte reglementări; este ofensator, amenințător, discriminatoriu, dăunează reputației terților, încalcă legile și alte reglementări aplicabile; este înșelătoare, hărțuiește, interzice, dezactivează sau împiedică utilizarea platformei https://portal.cooperationm.com/ sau care poate dăuna COOPERATION MANAGER sau altor utilizatori sau îi poate expune la orice fel de răspundere; f) utilizarea Java, foi de calcul, HTML sau alte tipuri de coduri de calculator sau comenzi care nu sunt permise în mesaje; g) utilizarea, susținerea sau promovarea practicilor de afaceri ilegale, în special a practicilor comerciale neloiale, înșelătoare sau agresive, a concurenței neloiale (în special transmiterea de mesaje sau promovarea directă sau indirectă a concurenței COOPERATION MANAGER), a schemelor piramidale și altele asemenea; h) publicitate care încurajează sau conduce la comportamente care pun în pericol sănătatea, dezvoltarea fizică și psihică a copiilor sau minorilor. În cazul utilizării contului contrar prezentului articol sau în general, OUP COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a anula contul utilizatorului, ceea ce ar avea drept consecință refuzarea dreptului de acces la conținut și a posibilității de a utiliza platforma ca utilizator. , adică rezilierea contractului.

6.8.

Utilizatorul are dreptul de a-și anula comanda în conformitate cu regulile de anulare a comenzii, prezentele TOS și prevederile contractului încheiat între Utilizator și COOPERATION MANAGER. Prin anularea contului Utilizatorului, toate conturile clienților Utilizatorului sunt anulate automat. Utilizatorul este obligat să își informeze clienții cu privire la anulare și să-i informeze despre consecințele anulării și timpul până la care datele de pe platformă vor fi disponibile pentru descărcare (printare). COOPERATION MENAGER nu poartă și nici nu are nicio responsabilitate față de clienții utilizatorului în cazul în care utilizatorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la acest punct.

6.9.

În cazul unor acțiuni ale Utilizatorului contrare prezentelor TGC și părților constitutive ale acestora, reglementările valabile sau dacă acțiunile sunt mustrări este dăunătoare platformei https://portal.cooperationm.com/ sau COOPERATION MANAGER sau dacă comportamentul utilizatorului este legal sau riscuri materiale pentru COOPERATION MANAGER sau în cazul în care utilizatorul amenință drepturile terților sau prin ordinul unei autorități sau instituții competente, COOPERATION MANAGER are dreptul de a suspenda temporar și/sau închide contul utilizatorului și refuză orice posibilitate actuală sau viitoare de utilizare a https://portal.cooperationm.com/ platformă, adică întreprinde alte activități în conformitate cu contractul.

6.10.

Clientul utilizatorului primește dreptul de a accesa conținutul utilizatorului după procesul de înregistrare a contului și după ce utilizatorul inițiază procesul de înregistrare. Procedura de înregistrare a contului este gratuită, se face electronic, în cadrul procedurii de aplicare dirijată pe platforma https://portal.cooperationm.com/, prin transmiterea și introducerea datelor solicitate și în conformitate cu instrucțiunile date. Procesul de înregistrare începe cu activarea contului (partea completată de utilizator), după care acesta trebuie verificat electronic sub forma unui link care este livrat clientului utilizatorului imediat după activarea contului în mod automat. e-mail generat sau prin introducerea unui cod unic primit prin SMS. Prin activarea și verificarea contului în modul descris, se demarează procedura de înregistrare pentru client, iar în momentul în care clientul își generează parola pentru accesarea contului, procedura de înregistrare a contului clientului este finalizată și se stabilește o relație între clientul utilizatorului și COOPERATION MANAGER. Pe relația dintre clientul utilizatorului și COOPERATION MANAGER, și în legătură cu utilizarea platformei, se vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentelor TOU și alte acte generale ale COOPERATION MANAGER, pe care clientul utilizatorului le acceptă prin înregistrarea unui cont în conformitate cu acest punct.

7. SETAREA CONȚINUTULUI DE UTILIZATOR / REGULI DE PUBLICITATE

7.1.

Un utilizator care și-a înregistrat cu succes un cont își poate publica conținutul pe platforma https://portal.cooperationm.com/ în condițiile prescrise și valabile. Publicarea conținutului se face electronic ca parte a unei proceduri ghidate pe Platformă, prin transmiterea datelor și conținutului solicitate și în conformitate cu instrucțiunile date.

7.2.

Toate datele transmise ale Utilizatorului sunt supuse condițiilor prevăzute de prezentul TOU și de Politica de protecție a datelor cu caracter personal și vor fi utilizate în scopurile prevăzute de lege, pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a oferi suport utilizatorului. Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor cu caracter personal transmise și ce date COOPERATION MANAGER le publică altor utilizatori ai platformei, consultați Politica de protecție a confidențialității.

7.3.

Utilizatorul și clientul utilizatorului (în măsura în care este aplicabil conținutului client al utilizatorului) sunt autorizați și responsabili pentru procesul de postare a conținutului utilizatorului/publicitate, adică de transmitere a mesajului publicitar, pentru a selecta textul, conținutul, datele și documentele. care sunt transmise prin mesajul publicitar, să determine și să modifice conținutul mesajului publicitar și al datelor care sunt transmise, precum și să selecteze destinatarul transmisiei, adică mesajele publicitare. Utilizatorul și clientul utilizatorului sunt obligați să trimită și să introducă date exacte și complete care sunt necesare pentru finalizarea procesului de publicare a mesajului publicitar, precum și să actualizeze datele de îndată ce acesta se modifică.

7.4.

Anunțul publicat de utilizator poate fi vizibil doar clienților săi. Anunțul publicat de clientul utilizatorului este vizibil numai pentru utilizatorul căruia i-a fost trimis anunțul.

7.5.

Prin parcurgerea procedurii de publicare a unui mesaj publicitar în modul descris anterior, Utilizatorul a emis un ordin de publicitate între Utilizator și COOPERATION MANAGER, s-a încheiat un contract de publicitate, care reglementează drepturile și obligațiile legate de transmiterea mesajelor publicitare prin platforma https://portal.cooperationm.com. al căror conținut este determinat de prezentele TGC și părțile lor constitutive, care vor fi confirmate printr-un contract separat încheiat cu Utilizatorul. Utilizatorul înregistrat are toate drepturile și obligațiile care decurg din Legea privind publicitatea din Republica Serbia după publicarea unui mesaj publicitar (reclamă).

7.6.

Prin executarea ordinului de publicitate dat de Utilizator, adică prin transferul dreptului de publicitate și publicarea unui mesaj publicitar pe https://portal.cooperationm.com/platformi, COOPERATION MANAGER și-a îndeplinit integral obligațiile contractuale și serviciul a fost realizat pe deplin. Reclamele și conținutul acestora, precum și datele Utilizatorului, care trebuie publicate în cadrul reclamei (numele Contului, telefonul de contact/adresa de e-mail) vor fi publicate și disponibile public pentru clienții utilizatorului, de care utilizatorul este la curent. si este de acord. Prin acceptarea acestor CGU, utilizatorul înregistrat este de acord și acceptă posibilitatea contactării prin e-mail sau număr de telefon de către alți utilizatori ai platformei (pe lângă clienții utilizatorului) în vederea realizării de comerț, precum și pentru a contacta COOPERATION MANAGER administratie. În plus, utilizatorul este de acord că, prin acceptarea acestor CGU, COOPERATION MANAGER are dreptul de a-și publica numele și logo-ul afacerii în scopuri de marketing pe profilurile oficiale menținute de COOPERATION MANAGER (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) sau pe materiale scrise.

7.7.

Utilizatorul caracterizează accesul clientului utilizatorului și răspunsul pentru utilizarea serviciilor (conduita) în conformitate cu prezentele TOU. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate aspectele administrative și de securitate legate de utilizarea serviciilor platformei. COOPERATION MANAGER nu este responsabil pentru accesul sau acreditările utilizatorului. Dacă utilizatorul trimite datele utilizatorului pentru prelucrare ulterioară, utilizatorul este singurul responsabil pentru acuratețea și legalitatea obținerii și prelucrării acestor date.

7.8.

În conformitate cu prezentul TOU, COOPERATION MANAGER va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a oferi asistență Utilizatorului prin telefon sau e-mail, între orele 8:00 a.m. și 4:00 p.m., excluzând zilele nelucrătoare. Ca parte a procesului de înregistrare, utilizatorul identifică un nume de utilizator administrativ și o parolă pentru un cont pe platforma COOPERATION MANAGER.

7.9.

COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a: refuza publicarea anunțului utilizatorului și/sau modifica conținutul anunțului utilizatorului în conformitate cu reglementările și condițiile specificate în prezentele TOU.

7.10.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului TOU, următoarele reguli, obligații și restricții se aplică reclamelor publicate de Utilizator prin intermediul platformei https://portal.cooperationm.com/: a) mesajele publicitare trebuie să fie în conformitate cu principiile și obligațiile prescrise. prin Legea privind publicitatea și alte reglementări relevante ale Republicii Serbia; b) nu este permisă publicitatea: 1. medicală sau alternativ – proceduri și metode medicale, cu excepția cazului persoanelor juridice care dețin certificat sau autorizație specială pentru desfășurarea unor astfel de activități sau șarlatani; 2. stupefiante și consumul lor; 3. medicamente si preparate medicinale; 4. suplimente alimentare sau suplimente alimentare, cu excepția cazului persoanelor juridice care dețin un certificat de înregistrare a unor astfel de produse în baza de date ținută de Ministerul Sănătății, precum și un certificat de înregistrare a unei persoane juridice în Registrul central în în sensul articolului 15 din Legea privind siguranța alimentelor: 5. arme și muniții, inclusiv copii ale armelor, începând cu pistoale, precum și articole similare și mijloace de autoapărare (boxeri, bâte, electroșocuri, gaze lacrimogene, spray-uri și similar); este permisă în special publicitatea armelor de vânătoare și sportive și muniției pentru aceste arme; 6. tutun și produse din tutun, țigări electronice și altele asemenea, precum și utilizarea/consumul acestora; 7. băuturi alcoolice cu un conținut de alcool mai mare de 20% și consumul acestora, precum și orice evidențiere a mărcii sau a altei mărci a unei băuturi alcoolice; 8. pirateria și copiile piratate ale produselor, distribuția digitală de jocuri pe calculator și achiziția acestora pentru persoane fizice, distribuția altor bunuri digitale (conturi de internet, profiluri, instalații software, criptomonede și altele); 9. pirotehnie: 10. revânzarea și achiziționarea de bilete pentru evenimente sportive, culturale, artistice și de altă natură, cinematografe și altele asemenea 11. contacte personale în scopul cunoașterii, medierea în cunoașterea, intrarea într-un căsătorie sau relație, prostituție; 12. angajare, mediere în muncă; 13. posibilități de „câștiguri pe internet” și similare, cereri de asistență financiară sau împrumuturi; 14. pornografia și orice alt conținut care poate fi caracterizat drept derogatoriu și care face aluzie la conținut pornografic, prostituție sau orice alte provocări; 15. jocuri de noroc, jocuri de noroc clasice și speciale (jocuri organizate în sala de jocuri, cazinouri, la aparate, pariuri pe rezultate sportive), bilete de loterie și bilete (bilete, bilete de loterie) care nu pot fi vândute, atribuite, emise și orice alte prezentare pe teritoriul Republicii Serbia în conformitate cu legea care reglementează jocurile de noroc. Publicitatea jocurilor cu premii care nu sunt jocuri de noroc (chestionare de cunoștințe, deprinderi, licitații etc.) este permisă, cu condiția ca organizatorul să evidențieze regulile jocului, tipul și cuantumul premiului, adică tariful de la articolul 17. a Legii publicității într-o manieră clară și inteligibilă în reclamă; 16. provocare/amenintari la adresa securitatii si sanatatii; este interzis ca mesajul publicitar, direct sau indirect, să încurajeze discriminarea pe orice bază, în special pe criterii de credință, naționalitate, etnie, religie, apartenență de gen sau rasă, orientare politică, sexuală sau de altă natură, origine socială, statut de proprietate, cultură, limbă, vârstă sau altă determinare, origine socială, statut de proprietate, cultură, limbă, vârstă sau handicap mental sau fizic; Este interzisă utilizarea unui mesaj publicitar pentru a încuraja un comportament care pune în pericol sănătatea sau siguranța destinatarului mesajului publicitar, în special: 1) scene de violență și distrugere a obiectelor și a naturii, cu excepția scopului suprimării unui astfel de comportament 2) reprezentări care pot provoca teamă și agresiune 3) hărțuire sexuală 4) înfățișarea minorilor în relație cu sexualitatea, precum și bărbați și femei, precum și băieți sau fete cu caracteristici sexuale adulte 5) încurajarea sau aprobarea acțiunilor care sunt interzise de reglementările de protecție a mediului; precum și formularea de afirmații neadevărate (de exemplu, sublinierea cuvântului „ecologic sigur”, „prietenos cu mediul”, „aliment ecologic”, „produs ecologic” și cuvinte sau simboluri similare) că bunurile sau serviciile au un impact pozitiv sau inofensiv asupra protecției. de sănătate sau de mediu 17. alimente și băuturi pentru copiii cu vârsta sub 6 luni și numai publicitate pentru lapte, alte alimente și băuturi pentru sugari până la vârsta de șase luni; precum si accesorii pentru utilizarea acestora 18. continut politic c) mesajele publicitare nu trebuie sa fie sub forma sau sa reprezinte o adresa publica, anunturi, invitatii, concursuri si altele asemenea. În plus, mesajele publicitare nu trebuie să fie sub formă de cerere sub nicio formă (persoane dispărute, cumpărare sau răscumpărare de produse, cerere de muncitori, cerere de bunuri și altele asemenea). Scutirea de la interdicția publicării reclamelor la cerere se acordă persoanelor juridice care solicită produse al căror scop și scop sunt legate de activitatea unei persoane juridice; d) reclamele nu pot conține fotografii sau reprezentări ale unor persoane, nume și prenume ale altor persoane sau date care permit identificarea personală a terților persoane fizice, cu excepția cazului: 1) existența consimțământului expres al persoanei din fotografie sau al deținătorului respectivului nume și prenume sau al deținătorului altor date cu caracter personal 2) pentru fotografii: utilizarea fotografiilor speciale pentru care se oferă spre vânzare licență de utilizare („stoc fotografii”) e) reclamele nu trebuie să conțină referințe (prin link-uri sau în orice alt mod) la alte portaluri de publicitate, agenți de publicitate și site-urile lor web, magazine electronice (de internet) și altele asemenea, profiluri de rețele sociale utilizate în scopul de a face publicitate sau de a vinde bunuri. (facebook , instragram, twitter…) cu excepția cazului în care agentul de publicitate activează o promoție care presupune introducerea unui link care duce direct la site-ul sau profilul său extern de pe o rețea de socializare; de asemenea, reclamele nu pot conține mărci comerciale, logo-uri sau mărci decât dacă sunt marcate cu propria marcă comercială sau logo-ul agentului de publicitate f) reclamele nu pot fi plasate în categorii/subcategorii greșite sau inadecvate; g) fotografiile, descrierea și/sau titlul anunțului nu trebuie să fie diferite sau să contrazică articolul anunțat;

7.11.

Utilizatorul și clientul utilizatorului pot, prin COOPERATION MANAGER, sub forma unui document electronic, să încheie sau să emită: • Contracte de cumpărare de bunuri – Utilizatorul și clientul utilizatorului pot încheia un contract tip de achiziție de bunuri oferite de COOPERATION MANAGER, și pot semna același lucru cu o semnătură biometrică în conformitate cu GTC. In cazul in care Utilizatorul si clientul utilizatorului doresc sa incheie un alt contract de vanzare, il pot introduce in COOPERATION MANAGER in format PDF. COOPERATION MANAGER nu poate fi responsabil pentru Acordul privind vânzarea de bunuri care a fost încheiat în COOPERATION MANAGER și nici pentru forma, conținutul sau permisiunea acestuia conform legii Republicii Serbia. Forma Contractului de Cumpărare se adoptă prin decizia MANAGERULUI DE COOPERARE. • Livrări de mărfuri, pe care utilizatorul și/sau clientul utilizatorului le poate încheia ca scrisoare de însoțire tip pentru mărfuri care poate fi încheiată prin COOPERATION MANAGER sub forma unui document electronic, și poate fi semnată cu semnătură biometrică, în conformitate cu Termenii și condițiile generale. În cazul în care Utilizatorul și clientul utilizatorului doresc să utilizeze o altă formă de bon de livrare, o pot introduce în COOPERATION MANAGER în PDF. În cazul în care bonul de livrare este introdus în COOPERATION MANAGER sub forma unui PDF, COOPERATION MANAGER nu poate fi responsabil pentru conținutul și forma unui astfel de bon de livrare. COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a înlătura utilizatorul în cazul în care acesta introduce un bon de livrare cu conținut care nu este în conformitate cu legea care reglementează comerțul și cu statutul corespunzător, dacă din cauza unui astfel de bon de livrare neîngrijit există un risc de prejudiciu adus reputației COOPERATION MANAGER. Scrisoarea de trăsură de la paragraful precedent trebuie să conțină următoarele elemente: • denumirea comercială, adresa, TIN și numărul de înregistrare sau numărul exploatației agricole (BPG), sau numărul din registrul corespunzător al producătorilor sau furnizorilor; numărul și data eliberării documentului; • denumirea, unitatea de masura si cantitatea de marfa; • prețul de achiziție al mărfurilor; • îndatorare pentru bunuri proprii; • preţul de vânzare al mărfurilor. • numărul din registrul corespunzător al furnizorului, destinatarului și transportatorului (dacă există), • locul și adresa unității de la care este livrat și către care este livrat, • numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile ale furnizorului și purtător,

7.11.1.

În Cooperation manager se pot introduce alte documente precum: • Factură; • Factura – nota de expediere; • Transportator; • Chitanță • Alte documente care însoțesc tranzacția. Documentele din acest articol pot fi adăugate la COOPERATION MANAGER în format PDF, prin care COOPERATION MANAGER nu este responsabil pentru corectitudinea lor formală și materială și pentru conformitatea cu reglementările Republicii Serbia.

7.12.

Semnarea documentelor ce pot fi încheiate prin COOPERATION MANAGER cu semnătură biometrică este activată. În conformitate cu articolul 7.11. Este posibilă semnarea Acordului de cumpărare și a bonului de livrare prin semnarea manuală a OUP.

7.12.1.

O semnătură pe ecranul unui dispozitiv care acceptă posibilitatea de a lăsa o astfel de semnătură este considerată o semnătură scrisă de mână. Utilizatorii și clienții utilizatorilor își lasă semnăturile de mână pe documentele menționate prin glisare cu un pix, adică într-un alt mod permis și activat tehnologic, pe ecranul dispozitivului, pe și echipamentul însoțitor al dispozitivului care permite astfel de semnare a document, astfel încât să lase o urmă a semnăturii utilizatorului în câmpul prevăzut pentru semnătură manuală în cadrul documentului propriu-zis.

7.12.2.

Semnătura pe document, așa cum este descris la articolul 7.12.1. OUP ar trebui considerată o semnătură electronică, nu o semnătură electronică calificată, în conformitate cu reglementările Republicii Serbia care reglementează semnăturile electronice și documentele electronice.

7.12.3.

Semnătură de mână în conformitate cu articolul 7.12.1. OUP poate fi considerată o semnătură scrisă de mână pe un dispozitiv care are capacitatea de a înregistra o semnătură biometrică, precum și pe un dispozitiv care nu are o astfel de funcționalitate.

7.12.4.

Documentele introduse în COOPERATION MANAGER nu pot fi semnate în modul descris la articolul 7.12.1. OUP și astfel de documente pot fi semnate în mod valabil de mână înainte de digitizarea documentului în sine, sau cu o semnătură electronică calificată, în conformitate cu reglementările Republicii Serbia care reglementează semnăturile electronice și documentele electronice. COOPERATION MANAGER nu va fi responsabil pentru introducerea documentelor electronice care nu sunt semnate sau nesemnate într-o manieră adecvată și nu poate suporta nicio responsabilitate pentru valabilitatea documentului introdus sau a semnăturii de pe acesta. COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a elimina utilizatorul în cazul în care există riscul de deteriorare a reputației COOPERATION MANAGER, din cauza utilizării unui tip de semnătură sau semn care nu este permis de reglementările Republicii Serbia care reglementează semnăturile electronice. și documente electronice.

7.13. AUTENTICARE ÎN DOI FACTORI

7.13.1.

Utilizatorul care semnează documentul în conformitate cu articolul 7.12. OUP trebuie să-și confirme identitatea solicitând Utilizatorului introducerea unui cod unic în momentul confirmării semnăturii COOPERATION MANAGER, care va fi trimis prin SMS la numărul de telefon înregistrat la crearea Utilizatorului pe platformă.

7.13.2.

În cazul în care Clientul Utilizatorului semnează documentul pe dispozitivul Utilizatorului, persoana responsabilă a Utilizatorului este obligată să verifice semnătura punând Clientul Utilizatorului să efectueze verificarea prin mesaj SMS în mod identic ca în Articolul 7.13.1. OUP, sau, la alegerea sa, persoana responsabilă a Utilizatorului în cadrul platformei prin verificarea câmpului în care se precizează că a văzut personal momentul semnării de către Clientul utilizatorului.

8. CONȚINUTUL UTILIZATORULUI ȘI MODIFICAREA CONȚINUTULUI

8.1.

Conținutul utilizatorului include toate comunicările, sunetul, textul, datele, graficele, fotografiile, imaginile și toate materialele și informațiile pe care Utilizatorul le livrează, le introduce, le încarcă și le transmite prin intermediul platformei https://portal.cooperationm.com/, precum și toate activități care s-au desfășurat în cadrul Contului, chiar și atunci când sunt efectuate de alte persoane care au dreptul de a accesa contul.

8.2.

Utilizatorul este unicul proprietar și este pe deplin responsabil pentru conținutul utilizatorului. Utilizatorul garantează că Conținutul utilizatorului nu este supus niciunei obligații, fie de confidențialitate sau de altă natură, din partea COOPERATION MANAGER și COOPERATION MANAGER nu va fi răspunzător pentru nicio utilizare sau publicare a oricărui Conținut utilizator. În mod excepțional, conținutul utilizatorului – datele reprezentând datele personale ale utilizatorului sunt supuse regimului, drepturilor și obligațiilor și responsabilităților reglementate de Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

8.3.

COOPERATION MANAGER nu poate și nu are obligația de a revizui, verifica sau monitoriza continuu sau prealabil Conținutul utilizatorului. Totuși, pentru a asigura securitatea, îndeplinirea obligațiilor stipulate de reglementările aplicabile, protejarea intereselor legitime ale COOPERATION MANAGER și ale terților sau prin ordinul autorităților și instituțiilor competente, persoanele autorizate ale COOPERATION MANAGER pot revizui și/sau monitoriza conținutul utilizatorului și /sau salvează comunicarea utilizatorului în timpul utilizării platformei https://portal.cooperationm.com/, prin care utilizatorul (precum și orice client al utilizatorului) își dă irevocabil consimțământul pentru o astfel de monitorizare, recenzii și stocare.d să fie revizuite înainte sau continuu, verifica sau monitorizează conținutul utilizatorului. Cu toate acestea, pentru a asigura securitatea, îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările aplicabile, protejarea intereselor legitime ale COOPERATION MANAGER și ale terților sau prin ordinul autorităților și instituțiilor competente, persoanele autorizate COOPERATION MANAGER pot vizualiza și/sau monitoriza conținutul utilizatorului și/sau păstra utilizatorul. platforma de comunicare https://agrines.net/, prin care utilizatorul (precum și orice client al utilizatorului) își dă consimțământul irevocabil pentru o astfel de monitorizare, revizuire și stocare.

8.4.

COOPERATION MANAGER are dreptul de a dezvălui, transfera sau pune la dispoziție conținut de utilizator care altfel nu este disponibil terților, din următoarele motive: 1) pentru a nu acționa contrar vreunei legi, reglementări sau solicitări/ordine ale autorităților și instituțiilor autorizate. ; 2) să respecte aceste CGU sau orice alt acord; 3) pentru a-și proteja drepturile legale și contractuale; 4) în cazul în care sănătatea sau siguranța cuiva este amenințată; sau 5) pentru a raporta o infracțiune sau orice altă activitate ilegală.

8.5.

Indiferent de regulile privind conținutul și transmiterea mesajelor publicitare din aceste CGU, Utilizatorul se obligă în special să nu posteze, să introducă, să publice sau să transmită conținut care: 1) încalcă, însușește ilegal sau abuzează de un brevet, drept de autor, marcă, secret comercial. , dreptul de non-proprietate și altă proprietate intelectuală a unui terț sau drepturi personale sau de confidențialitate; 2) încalcă sau încurajează comportamentul care încalcă legile sau reglementările aplicabile sau duce la răspundere materială; 3) este frauduloasă, neadevărată, falsă sau înșelătoare 4) este derogatorie, indecentă, vulgară sau ofensatoare; 5) propagă discriminarea, bigotismul, rasismul, ura, hărțuirea sau abuzul asupra unor persoane sau grupuri; 6) este violentă sau amenințătoare sau promovează violența sau activități împotriva anumitor persoane sau entități sau 7) promovează activități ilegale sau vătămătoare.

8.6.

COOPERATION MANAGER are dreptul, dar nu și obligația, de a, în orice moment și fără avertisment prealabil, să elimine, să rezilieze sau să dezactiveze accesul la Conținutul utilizatorului pe care, în opinia sa de bună-credință, determină că încalcă prezentele TOU sau că dăunează în alt mod https: //portal.cooperationm.com/ sau dacă este comandată de un organism sau instituție competentă.

8.7.

Tot conținutul utilizatorului este șters iremediabil din baza de date a platformei https://portal.cooperationm.com/ și din COOPERATION MANAGER la anularea sau desființarea contului în conformitate cu prezentele TOU. În conformitate cu legea și reglementările, după anularea sau anularea contului, COOPERATION MANAGER va stoca conținutul contului și datele utilizatorului (și ale clienților utilizatorului) timp de până la 30 de zile, după care datele de mai sus vor fi șterse iremediabil.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI COMPENSĂRII PREJUDICIILOR

9.1.

Utilizatorul (clienții utilizatorului) utilizează platforma https://portal.cooperationm.com/ pe propriul risc. Drepturile sunt transferate, iar serviciile sunt furnizate prin intermediul platformei https://portal.cooperationm.com/ pe o bază „ca atare” sau „așa cum este disponibil”, fără nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită. COOPERATION MANAGER nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, care ar putea avea legătură cu serviciile sale, inclusiv, fără limitare, garanții de adecvare pentru un anumit scop, garanții care pot apărea din practicile comerciale sau comerciale și orice garanții cu privire la acuratețe, fiabilitate sau calitate orice conținut sau informații conținute în platforma https://portal.cooperationm.com/.

9.2.

COOPERATION MANAGER nu garantează că funcționarea platformei https://portal.cooperationm.com/ va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că nu există riscul apariției virușilor informatici sau a altor componente dăunătoare.

9.3.

COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau suspenda temporar sau permanent sau limita accesul la anumite funcționalități sau părți ale platformei https://portal.cooperationm.com/ în orice moment, cu notificarea utilizatorului și cu excluderea oricărui răspundere pe orice bază cu în acest sens.

9.4.

Utilizatorul își asumă toată responsabilitatea pentru selectarea produselor și serviciilor pentru a obține rezultatele scontate.

9.5.

Utilizatorul declară în mod expres că înțelege și acceptă că COOPERATION MANAGER nu va fi răspunzător pentru nicio daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune rezultate din pierderea de profit, oportunități de afaceri, utilizarea datelor sau alte pierderi nemateriale (chiar dacă a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi trebuit să știe că există o astfel de posibilitate) care decurg din: 1) utilizarea sau incapacitatea de a accesa și utiliza platforma https://portal.cooperationm.com/ din orice motiv; 2) din bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, adică furnizate sau tranzacții efectuate prin intermediul platformei https://portal.cooperationm.com/ 3) acces neautorizat sau modificări ale transmisiilor sau datelor utilizatorului și 4) declarații sau acțiuni ale orice terță parte referitoare la platforma https://portal.cooperationm.com/.

9.6.

COOPERATION MANAGER nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice daune în sumă mai mare decât suma plătită de utilizator către COOPERATION MANAGER pentru utilizarea platformei https://portal.cooperationm.com/, pe o perioadă de trei (3) luni înainte prejudiciul s-a produs.

9.7.

COOPERATION MANAGER poate suspenda accesul unui utilizator la oricare sau la toate Serviciile fără notificare pentru: (I) utilizarea Serviciilor într-o manieră care încalcă legile sau reglementările locale, statale sau străine aplicabile sau termenii acestor TOU sau (II ) cazuri repetate de postare sau încărcare de materiale care încalcă sau se presupune că încalcă drepturile de autor sau drepturile de marcă comercială ale oricărei persoane sau entități. COOPERATION MANAGER poate, fără notificare, să examineze și să pună în carantină orice Date despre clienți pe care le determină cu bună-credință că încalcă acești Termeni. COOPERATION MANAGER nu are obligația de a revizui, controla, monitoriza sau modifica în prealabil datele clienților utilizatorilor.

9.8.

În cazul abonării cu întârziere la zece (10) zile de la trimiterea notificării, accesul la platforma https://portal.cooperationm.com/ va fi suspendat. Dacă Serviciul de Abonament este suspendat pentru neplată, COOPERATION MANAGER poate percepe o taxă pentru reactivarea Serviciului.

9.9.

În cazul în care utilizarea de către utilizator a platformei https://portal.cooperationm.com/ creează o vulnerabilitate de securitate sau dăunează COOPERATION MANAGER sau altora, atunci accesul total sau orice la platformă poate fi suspendat, cu notificare electronică sau telefonică. Nimic din această clauză nu limitează dreptul COOPERATION MANAGER de a rezilia Acordul pentru motivul de mai sus, dacă se stabilește că utilizatorul se comportă sau acționează într-un mod care și are sau poate afecta negativ COOPERATION MANAGER sau clienții.

9.10.

COOPERATION MANAGER nu este responsabil pentru conținutul și actualitatea, succesiunea, acuratețea, adecvarea sau completitudinea informațiilor create și transmise de terți, cum ar fi știrile și linkurile. Orice opinii sau recomandări exprimate prin alte link-uri sunt doar opiniile unor persoane independente și nu sunt opiniile sau recomandările COOPERATION MANAGER. Materialele terților și legăturile către acestea sunt furnizate exclusiv pentru confortul utilizatorilor, iar dvs. le accesați și le utilizați în întregime pe propriul risc și sub rezerva termenilor și condițiilor acestor terți.

10. ALTE DISPOZIȚII

10.1.

Platforma este administrată de COOPERATION MANAGER în Republica Serbia. Utilizatorii (clienți utilizatori) care decid să acceseze site-ul web și/sau platforma din locații din afara Republicii Serbia fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale relevante.

10.2.

Eșecul COOPERATION MANAGER de a pune în aplicare vreo prevedere din prezentele TOU nu va fi considerată o renunțare la niciun drept prezent sau viitor conform acestor prevederi și nici nu va afecta în niciun fel drepturile de a aplica în continuare fiecare dintre aceste prevederi. O renunțare expresă la drepturile COOPERATION MANAGER bazată pe termenii, condițiile sau cerințele prezentelor TOU nu va fi considerată o renunțare la obligația viitoare de a respecta astfel de termeni, condiții sau cerințe.

10.3.

Dacă oricare dintre prevederile acestor CGU este considerată invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, acestea vor fi modificate în măsura în care este necesar pentru a le face aplicabile, dar fără a afecta intenția părților contractante, iar restul acestor CGU vor continua să fie în vigoare. forta. În cazul în care, totuși, se stabilește că o astfel de prevedere nu poate fi modificată, aceasta va fi considerată separabilă de ceilalți termeni și condiții și nu va avea niciun efect asupra valabilității și aplicabilității celorlalte prevederi.

11. SCHIMBĂRI PENTRU VOI

11.1.

COOPERATION MANAGER își rezervă dreptul de a revizui, actualiza, modifica, suplimenta sau șterge anumite prevederi din prezentele TOU la propria sa discreție și cu o notificare prealabilă. În cazul în care COOPERATION MANAGER modifică GTC, acesta este obligat să publice modificarea pe site sau să informeze utilizatorul despre aceasta.

11.2.

În cazul în care utilizatorul nu acceptă termenii de utilizare modificați sau noi care au intrat în vigoare, acesta va fi împiedicat să își mai folosească contul pe platforma https://portal.cooperationm.com/ până când va fi de acord cu acesta, ceea ce poate faceți nu mai târziu de 60 de zile. Datele personale ale utilizatorilor care nu doresc să fie de acord cu termenii de utilizare modificați vor fi șterse la solicitarea utilizatorului respectiv trimisă către serviciul profesional al platformei https://portal.cooperationm.com/.

Anexa 1 CTU – Procedura de stabilire a unei relatii cu utilizatorul

1. Contracta

Relațiile cu utilizatorul dintre CM și o persoană juridică care dorește să devină utilizator al platformei încep cu încheierea Acordului de utilizare a platformei, care se încheie pe o perioadă determinată în fiecare caz în parte. Contractul se incheie in scris. O parte integrantă a contractului sunt Termenii și condițiile generale cu toate anexele.

2. Subscripţie

Utilizatorul va plăti CM o taxă pentru utilizarea platformei. Plata poate fi unică (pe toată durata contractului) sau succesivă (lunar/trimestrial). Valoarea taxei și dinamica plății vor fi determinate de fiecare contract individual și în funcție de numărul de clienți ai utilizatorului.

3. Acces și drept de utilizare

În timpul perioadei de abonament, utilizatorul va putea accesa și utiliza serviciile platformei așa cum este descris în aceste TOU. Dreptul de acces și utilizare este neexclusiv, disponibil în întreaga lume și limitat la perioada de abonament, la prevederile Termenilor și Condițiilor Generale și a legii. Dreptul de acces și utilizare a serviciilor devine activ la plata taxei de utilizare, cu excepția cazului în care contractul reglementează această problemă într-un mod diferit. După încheierea contractului și achitarea taxei, utilizatorul are dreptul de a instala și utiliza Software-ul pentru utilizarea căruia a încheiat contractul. Utilizatorul poate folosi serviciile și software-ul numai pentru nevoile afacerii sale și în scopurile pentru care serviciile și software-ul au fost destinate și create. Utilizatorul poate permite clienților săi (clienții utilizatorului) să utilizeze software-ul și serviciile platformei în condițiile specificate în TOU și în contract. Dreptul de utilizare a software-ului și serviciilor platformei are doar persoana juridică cu care a fost încheiat contractul – utilizatorul nu poate permite utilizarea serviciilor și software-ului unei persoane juridice aferente sau altei persoane juridice sub nicio formă. Încălcarea acestei obligații constituie motiv pentru rezilierea unilaterală a contractului de către CM și suspendarea imediată a drepturilor de utilizator asupra platformei și software-ului.

4. Protecția integrității platformei și software-ului

Utilizatorul nu poate și/sau încerca să dezactiveze, să modifice sau să încerce în alt mod să eludeze orice mecanism de acces sau de facturare legat de utilizarea Serviciilor. Utilizatorul nu poate închiria, închiria, împrumuta, revinde, transfera sau găzduiește serviciile platformei sau orice parte a acestora, către sau pentru terți, inclusiv afiliații utilizatorului, sau să le folosească în numele acestora, cu excepția cazului în care este permis în mod expres în GTC sau contract. . Utilizatorul nu poate folosi Serviciile Platformei pentru a construi sau a susține, direct sau indirect, produsele sau serviciile CM-urilor concurente. CM are dreptul de a monitoriza utilizarea serviciilor platformei în conformitate cu TOU, iar în cazul în care consideră că comportamentul Utilizatorului este contrar obligațiilor asumate la acest punct, CM are dreptul de a interzice, fără notificare prealabilă, Utilizatorul să nu acceseze platforma, să rezilieze contractul și să întreprindă toate celelalte acțiuni legale și de fapt prevăzute de lege, pentru a-și proteja drepturile și interesele comerciale.

5. Drepturi de proprietate

Utilizatorul deține toate drepturile legate de datele clienților. COOPERATION MANAGER deține și păstrează toate drepturile, titlurile și interesul asupra (a) Serviciilor și Software-ului Abonatului, toate îmbunătățirile, upgrade-urile sau modificările acestora, (b) orice software, aplicații, invenții sau alte tehnologii dezvoltate în legătură cu orice Servicii sau Asistență furnizate. de COOPERATION MANAGER și (c) toate drepturile de proprietate intelectuală legate de oricare dintre cele de mai sus. Utilizatorul este utilizatorul serviciilor furnizate de COOPERATION MANAGER, în întregime sau parțial, în niciun fel, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în acest sens de COOPERATION MANAGER, în scris. Utilizatorul nu poate folosi niciuna dintre mărcile comerciale ale COOPERATION MANAGER fără permisiunea scrisă prealabilă. Utilizatorul acordă COOPERATION MANAGER un drept gratuit, la nivel mondial, perpetuu, irevocabil, transferabil de a utiliza, modifica, distribui și încorpora în Servicii sau Software (fără atribuire de niciun fel) orice sugestii, solicitări de îmbunătățire, recomandări, sugestii, corecții sau alte feedback-uri sau informații furnizate de utilizator sau de orice client al utilizatorului cu privire la funcționarea sau funcționarea serviciului sau a Software-ului. Prevederile acestei clauze sunt supuse oricăror drepturi pe care ni le putem acorda unul altuia în conformitate cu contractul, TOU și legea.

6. Acces la datele clienților

Utilizatorul deține toate datele despre clienții săi și este responsabil pentru conținutul tuturor datelor despre clienții utilizatorului. Utilizatorul are responsabilitatea exclusivă pentru acuratețea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea și caracterul adecvat al datelor despre clienți ale utilizatorului. Utilizatorul oferă și păstrează toate drepturile asupra datelor clienților necesare pentru COOPERATION MANAGER pentru a furniza servicii fără a încălca drepturile oricărei terțe părți. COOPERATION MANAGER nu își asumă și nu își va asuma obligații legate de datele clienților sau de utilizarea serviciilor, altele decât cele menționate în mod expres în prezentele TOU sau în conformitate cu legea aplicabilă.